Tag afsked med den afdøde ved en begravelse

gravstedDet er altid trist, når et familiemedlem eller en person man har kær går bort, og en svær tid venter forude, hvor man skal bearbejde sorgen, og prøve på at komme videre med ens eget liv på trods at tabet. Noget man dog skal tage stilling til umiddelbart efter at personen er gået bort er begravelsen, så man kan få taget afsked på en god og værdig måde.

Sådan foregår en kirkelig begravelse

Begravelsesritualet findes i mange forskellige kulturer, men varier meget fra kultur til kultur. En kirkelig begravelse, som den man ofte oplever i Danmark, er både et afskedsritual og en højtidelighed, hvor de pårørende får mulighed for at sige farvel til deres familiemedlem eller ven. En bisættelse foregår på samme måde i kirken mht. ceremonien, men forskellen er, at kisten efter en bisættelse bliver kørt til et krematorie og brændt, mens den ved en begravelse bliver sænket ned i jorden. Når de inviterede ankommer til ceremonien startes der ud med lidt musik, hvor folk har mulighed for at sidde stille og samle tankerne. Herefter synger man en salme, inden præsten siger de første ord. Ved alteret bliver der læst op fra Bibelen, og der bliver bedt. Herefter synger man endnu en salme. De pårørende er ofte med til at beslutte, hvilke salmer der skal synges. Præsten vil også altid holde en personlig tale til den afdøde, og den kan både handle om livet, paradiset, opstandelsen, døden eller personens liv. Til sidst synges den sidste salme, inden kisten bliver båret ud fra kirken af de pårørende. De resterende inviterede følger efter i stilhed. Ved en begravelse er de pårørende også med til at sænke kisten ned i jorden, og når den er blevet sænket bedes der igen en bøn, hvorefter præsten kaster jord ned på kistelåget, og udtaler de kendte ord: ”Af jord er du kommet, til jord skal du blive, men af jorden skal du igen opstå.”

Begravelse, hvis man ikke er medlem af folkekirken

Hvis man ikke er medlem af folkekirken, så kan man blive bisat ved en borgerlig begravelse. Den største forskel her er, at kan ikke kan bruge kirken som ramme om ceremonien, samt at der ikke vil være en præst til stede. Desuden vil man højest sandsynligt skulle betale mere for et gravsted, hvis man ikke er medlem af folkekirken. Med hensyn til de oficielle processer op til ritualet er der dog ikke de store forskelle. Man bliver dog nødt til at finde et alternativt sted at tage afsked med ens kære afdøde, og der er i teorien ingen regler for, hvor denne ceremoni kan og må afholdes. Det kan være ved vandet, i naturen, hjemme hos den afdøde, m.m. Det er dog vigtigt at man ikke forstyrrer den offentlige orden, samt at det hele foregår på en ordentlig og anstændig måde. Det mest brugte sted er et kapel. Det er altid vigtigt at huske på, at stedet skal kunne rumme alle de inviterede gæster.