Få overblik over de danske brancheforeninger

I finanssektoren findes der en række forskellige brancher, som hver især har sin egen forening, der varetager de forskellige branchers forretningsinteresser i forhold til lovgivere, myndigheder og andre brancher. I denne tekst får du et overblik over de danske brancheforeninger, samt hvad de hver især beskæftiger sig med. Teksten er udarbejdet i samarbejde med MONEYBANKER – find de bedste kviklån på markedet.

profit

Børsmæglerforeningen

Denne forening er en brancheforening for medlemmer af et reguleret marked og/eller virksomheder, der i et væsentligt omfang driver aktiviteter, som er rettet mod regulerede markeder. Børsmæglerforeningen varetager fælles interesser for de handelsberettigerede på Københavns Fondsbørs over for myndigheder såvel som offentligheden. Foreningen har til formål at arbejde i indland og udland for en positiv udvikling af værdipapirhandlen, hvilket sker igennem en varetagelse af fælles interesser for medlemskredsen. Du kan få et overblik over danske brancheforeninger her hos Dansk Erhverv.

Finansrådet

Denne forening er en interesseorganisation for pengeinstitutterne i Danmark. Medlemmerne tæller således banker, sparekasser, andelskasser og danske filialer af udenlandske banker.

Medlemsvirksomhederne har afgørende betydning for udviklingen i samfundet, og Finansrådet er derfor til for at skabe gode rammevilkår for pengeinstitutterne i Danmark, som beskæftiger omtrent 40.000 medarbejdere. Som interesseorganisation varetager Finansrådet desuden medlemmernes samlede interesser, hvilket betyder, at Finansrådet har til opgave at koordinere og formidle sektorens holdninger og synspunkter samt at skabe resultater og indflydelse til gavn for medlemmerne.

Forbrugerrådet Tænk

Denne forening er en uafhængig forbrugerorganisation og medlemsorganisation, som varetager interesser over for erhvervsliv og myndigheder for mere end 70.000 personlige medlemmer og 31 medlemsorganisationer og forbrugergrupper. Forbrugerrådet Tænk giver blandt andet rådgivning inden for købeloven og markedsføring og arbejder således for et Danmark, hvor alle forbrugere kan træffe et trygt valg.

Forsikring & Pension

Denne forenings formål er at styrke varetagelsen af det samlede forsikrings- og pensionserhvervs interesser. Visionen lyder således på, at branchen skal opleves som en betydelig aktør, der konstruktivt bidrager med at skabe tryghed og til at løse velfærdssamfundets udfordringer. Forsikring & Pension arbejder derfor for gode rammebetingelser, således at medlemmerne blandt andet kan udvikle samarbejdet med den offentlige sektor. Derudover er det for foreningen vigtigt at arbejde på anerkendelse af branchens stadig større rolle som investor og vækstskaber.

Investeringsfondsbranchen

Denne brancheforening er for investeringsforvaltere, der tilbyder investeringsfonde til private og institutionelle investorer med det formål at pleje deres opsparing. Branchen er derfor så at sige et bindeled mellem investorernes opsparing og den offentlige sektor og private virksomheders finansieringsbehov. Investeringsfondsbranchen arbejder for at skabe optimale vilkår, således at branchen kan udbyde og forvalte investeringsfonde, der giver private og institutionelle investorer nem adgang til danske såvel som udenlandske investeringer.

Realkreditforeningen

Denne forening hører under erhvervs- og vækstministerens ressort og er underlagt tilsyn af Finanstilsynet. Realkreditforeningen er en interesseorganisation, der arbejder på at skabe de bedst mulige vilkår for ejendomsfinansiering i Danmark. Foreningen arbejder både i relation til EU, Folketinget, regeringen og Finanstilsynet. Derudover står Realkreditforeningen også for kontakter til andre nationale og internationale organisationer.

Realkreditrådet

Denne forening er en brancheorganisation for realkreditinstitutter i Danmark, som arbejder for at skabe forståelse for realkreditsektorens synspunkter samt på at opnå indflydelse på betydelige forhold for branchen. Realkreditrådet har derfor en tæt og løbende dialog med myndigheder, politikere, interesseorganisationer og medier i Danmark og udland.

Du kan læse mere om MONEYBANKER her på Twopcharts.com.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *